www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Historiallisille ortokuville kysyntää

Kuluvan vuoden aikana Blom on havainnut huomattavaa kasvua historiallisten ilmakuva-aineistojen kysynnässä erityisesti Suomessa, jossa Blomin omistamat filmikuva-arkistot ulottuvat aina 60-luvun alkupuolelle asti. “On erittäin mielenkiintoista käyttää moderneja digitaalisia kartoitustekniikoita yhdessä tällaisen historiallisen aineiston kanssa”, sanoo Hannu Hartikainen, joka vastaa näiden projektien toteuttamisesta Blomin Suomen yhtiössä.


Tulvavaara-alueiden kartoitus

Maanpinnan digitaaliset korkeusaineistot ovat käyttökelpoista aineistoa muun muassa rajujen sateiden aiheuttaman tai muista syistä johtuvan vedenpinnan nousun vaikutusten tutkimukseen ja tulvariskiherkkien alueiden paikallistamiseen. Uudenlaisen maanpinnan korkeusaineiston käyttö antaa suojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja muuhun riskienhallintaan huomattavia etuja.


Kaikki irti LiDAR-aineistoista

LiDAR-teknologiat ja –aineistot on todettu varsin hyödyllisiksi työkaluiksi useilla eri aloilla. Tällä hetkellä teknologia on erittäin käytetty muun muassa digitaalisten maanpinnan korkeusmallien tuottamisessa. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla käyttö on lisääntynyt huomattavasti ja yhä useammat tiedostopalvelimet ovat nykyisin pullollaan laserpisteaineistoa, jota on tuotettu viime vuosina Suomenkin alueelta huomattavia määriä.


Unkarin lokakuisen myrkkymutakatastrofin kartoitus

Lokakuun neljäntenä päivänä vuonna 2010, huomattavia määriä MAL (Magyar Alumínium Termelo és Kereskedelmi Zrt) –alumiinitehtaalta peräisin olevaa myrkkyjätettä pääsi Unkarin jokiverkostoon. Tämä aiheutui alumiiinitehtaan jätealtaan erään seinämän murtumisesta, joka johti satojen tuhansien kuutiometrien suuruiseen myrkkyjätetulvaan.

Kaukokartoituksen käyttö kasvillisuuskartoituksissa

Ilmasta toteutettu laserkeilaus on tehokas tapa kerätä tietoa maanpinnan kasvillisuudesta ja biomassasta. Laserkeilauksen ja siihen yhdistetyn ilmakuvauksen avulla saadaan tuotettua metsikkökuvioiden ja muun kasvillisuuden biofysikaalista tietoa, kuten puiden korkeuksia, runkolukuja, puulajitietoa, puustotilavuuksia ja hiilivarantotietoa.

3D-kaupunkimalleja iPhoneen ja iPadiin

Blom on toteuttanut BlomURBEX - sovelluskehitystyökalut (SDK) iPad- ja iPhone-ohjelmointialustalle. “iPad ja iPhone – sovellusten alati kasvava markkina on Blomin kannalta erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä”, sanoo Samuel Sundin joka toimii BIS-liiketoiminta-alueen tuotepäällikkönä Blomin Espanjan yhtiössä.GIT - messut 2011

Elmia (Jönköping, Ruotsi)
29.-31.3.2011
Näyttelyosasto A04:09


Arbeta smart i planering & byggande 2011 – seminaari

SKL:n konferenssikeskus Saturnus (Tukholma, Ruotsi)
 9.-10.2.2011
 


Lokale Kartdager i Buskerud

Quality Spa & Resort (Norefjell, Norja)
27.-28.1.2011


 


 
 
Blom mediassa
Kart & Bildteknik: Den nya Nationella Höjdmodellen växer fram (Swedish)
Geoforum: Højdemodellen er levende...

European Buisness Air News: Operators develops exportable expertise in though home market


 

”Tämän uutiskirjeen vastaanottajatiedot on otettu Blom Kartta Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteristä. Jos ette jatkossa halua saada kuukausittaista uutiskirjettämme ja haluatte osoitteenne poistettavan vastaanottajien listalta, pyydämme käyttämään uutiskirjeen oikean ylälaidan ’Unsubscribe’ – toimintoa.”

 

Follow Blom_Group on Twitter

Blom, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 9 229 3060, Fax: 358 9 2293 0657
info.fi@blomasa.com