www.blomasa.com |Subscribe | Unsubscribe
Identifisering av flomrisikoområder i Danmark

Digitale terrengdata er egnet for analyse og identifisering av områder som påvirkes av kraftige regn og stigende vannstand. Ny og bedre informasjon om terrenget, kan gi vesentlig bidrag til bedre planlegging og prioritering av forebyggende tiltak.


Laserskanning - mye mer enn høydekurver

I kartbransjen kjenner i dag de aller fleste til at laserskanning er rådende teknologi for etablering av terrengdata. Både i offentlig og privat sektor er mangen server fylt opp med laserdata etter at det er gjennomført store programmer for innsamling av denne typen terrengdata.


Spennende muligheter med historiske ortofoto i Finland.

BLOM i Finland har denne høsten produsert flere historiske ortofoto og jobber nå videre med disse spennende mulighetene. BLOM har bildemateriale over store deler av finsk territorium helt tilbake til 1960-tallet.
- Det er virkelig interessant å bruke moderne digitale kartleggingsteknikker til å produsere disse prosjektene, sier Hannu Hartikainen som er ansvarlig for disse prosjektene i Finland.


BLOM kartlegger giftslamkatastrofen i Ungarn

Den 4. Oktober 2010 brast dammanlegget til det Ungarske aluminiuminsraffineriet MAL Zrt (Magyar ALUMINIUM Termelő és Kereskedelmi ZRT) og en flod av flere hundre tusen kubikkmeter giftig avfall fløt ut og forurenset land og vassdrag.


Vegetasjonskartlegging basert på fjernmåling

Laserskanning er i dag ansett som det beste verktøyet for å produsere informasjon om stående vegetasjon og biomasse. Det samles inn eksakt informasjon om vegetasjonens høyde og tetthet. Informasjonen gir oss ulike variabler for å avlede svært nøyaktig fysiske sammenhenger der trehøyder, treantall, treslag, stående tømmervolum og karbonlager er viktige parametre. "Bruk av laserdata har så mange fordeler at Skogplanleggingen har fått en ny dimensjon”, sier Geir Korsvold, leder for Planavdelingen i Mjøsen Skog. Han sier videre at; "gjennom vårt samarbeid med BLOM er vi i ferd med å få hovedrollen innen dette området i Skandinavia".


3D-bymodeller til iPhone eller iPad

For å holde tritt med etterspørselen i markedet har BLOM utviklet en SDK for iPad og iPhone. - Det voksende markedet for iPad og iPhone-programmer har høy prioritet for BLOM, sier Samuel Sundin, BIS Produktansvarlig hos BLOM Spania..Lokale Kartdager i Buskerud

Quality Spa & Resort, Norefjell, Norway
Date: 27 January 2011 - 28 January 2011


Arbeta smart i planering & byggande 2011
Stockholm, Sweden SKLs konferensanläggning Saturnus.
9-10 februari 2011


GIT Exhibition 2011
Jönköping Sweden, Elmia mässan 29-31 mars 2011
Stand A04:09

 
BLOM i media
Kart & Bildteknik: Den nya Nationella Höjdmodellen växer fram (Swedish)
Geoforum: Højdemodellen er levende...

European Buisness Air News: Operators develops exportable expertise in though home market


 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com