www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Vellykket datafangst på Island

Den islandske vulkanen Eyjafjallajökull, som med sine utbrudd tidligere i år forårsaket store forsinkelser i den europeiske flytrafikken, er nå fotografert og lagt inn i Bloms bildedatabase. Vulkanen og flere spennende lokasjoner ble dekket med flybilder når Blom var på Island for å fotografere hovedstadsregionen i sommer.


Alle bygninger i Danmark i 3D

Blom har produsert en landsdekkende 3D bygningsmodell som inneholder alle bygninger i Danmark. 3D modellen kan brukes i forbindelse med reguleringsplaner og byutviklingsprosjekt, men også for løsninger i privat sektor. Real Estate, internettportaler og navigasjon er åpenbare bruksområder.
Mange danske kommuner har allerede besluttet å bruke 3D modellen fra Blom.Økt effektivitet og bedre nøyaktighet i skråstilte flybilder

Blom har hele året ca fem fly i lufta som samler inn skråbilder og ortofoto med Pictometry-teknologi. Denne sommeren har fire fly vært med på å samlet inn bestilte områder i Norden. - Godt vær er selvsagt alltid grunnlaget for all datafangst fra luften, men vi har blitt mer effektive etter nå fire års erfaring med denne teknologien, sier prosjektleder Linda Byström hos Blom i Norge.


Etterspørselen etter lavoppløslig LiDAR-data øker

I Sverige har arbeidet med Ny Nationell Höjdemodell (NNH) økt etterspørselen etter lavoppløslig laserdata. I dette prosjektet produseres en heldekkende nasjonal topografisk høydemodell ut fra laserskanning. Et eksempel på brukere er selskap som driver vannkraftverk langs elvene. De har brukt denne type LiDAR-data til å studere effekter av vannregulering for å vurdere risiko for flom i ulike scenarier. - Denne informasjonen har vist seg å være utmerket til vårt formål, sier Peter Calla, hydrologist på Vattenregleringsföretagen i Sverige. - Ved å bruke LiDAR-data kombinert med vektoriserte strandlinjer kan vi simulere utfallet av store strømninger i våre elver og dammer. Det gir oss nøyaktige risikoanalyser, fortsetter Peter Calla.ISY Dagene
Rica Hell Hotel ved Trondheim Lufthavn Værnes, 1.-2. november 2010.

European LiDAR Mapping Forum
World forum, The Hague Netherlands 30th November - 1st December 2010.
Velkommen til å besøke oss i stand 37.


INTERGEO trade fair
Intergeo trade show i Cologne, 5-7 oktober 2010.
Velkommen til å besøke oss i D 154 i hall 1.
Generalforsamling CLGE i Bulgaria
Blom vil delta på International Symposium på moderne teknologi, utdanning og profesjonell praksis i geodesi og relaterte områder som vil finne sted i Varna, Bulgaria, 23-24 september 2010

Blom i media
Geoconnexion: Digital imagery for costal monitoring
Posisjon: Smartere og grønnere
Småkraft: Effektivt kartverktøy
Rakkestad Avis: Skråblikk på bygda
NRK: Finner vikinggraver med laser
Filipsstads tidning:
Flygplan utförde mätningar åt Lantmäteriet


Blom, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com