www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Byplanlegging med bruk av fotorealistisk VR-modell i Oslo kommune

Oslo kommune har nylig begynt å utføre byplanlegging direkte i en VR-modell. Blom har ledet et prosjekt med mål å gjøre Bymiljøetaten i Oslo kommune i stand til å lage gatebruksplaner direkte i en fotorealistisk 3D-modell.


Seltelling fra fly

I august i år fotograferte Blom store deler av Norskekysten fra Sola kommune i syd til Frøya kommune i nord på oppdrag for Havforskningsinstituttet. Havforskningsinstituttet er en statlig forskningsinstitusjon med mer enn 700 ansatte innen ressursforvaltning, havmiljø og havbruk i Norge.


Skogbruksdata på rasterform i BlomURBEX

For mange av våre kunder har Blom tilrettelagt ulike datasett via BlomURBEX. Eksempler på dette er blant annet høyoppløste BlomOBLIQUE bilder fra et bibliotek, og "ekte farge" BlomORTHO data. Nå har Blom etablert muligheten for tilgang til farge-IR bilder og CHM-raster (kronehøyde modeller) som kan hentes ut med en online tilkobling sammen med annen informasjon.


Prosjekter for Vegdirektoratet i Finland

Laserskanningsteknologi (Rotorwing LiDAR og bilder) er det primære verktøyet man trenger for å lage høynøyaktige veimodeller for det finske vegvesenet. Disse modellene brukes til detaljert veiplanlegging av konsulentfirmaer. Laserdata er også brukt til presentasjon og visualisering av veiplanene.


Rotterdam i 3D

Blom har produsert en fullt teksturert 3D-bymodell over Rotterdam bestående av mer enn 190.000 bygninger. 3D-bymodellen ble offisielt lansert torsdag 16. juni ved Gemeente Rotterdam (kommunen i Rotterdam). Dette fant sted under en 3D-konferanse organisert av Geonovum Kadaster, Departementet for Infrastruktur og Miljø, Nederlands Geodetiske kommisjonen og Rotterdam by.


Blom i Media
GISCafé: Blom launches BlomSTREET™
GISCafé: Blom signs contracts totalling €1.5mill
GISCafé: Blom signs €2.3 million flood mapping contract in Romania
GIM International: Changes to Blom's Management Structure
Innodesign: Introduserer teknologi for 360° panoramabilder
GISCafé: Blom completes vegetation analysis


 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com