www.blomasa.com | Forward | Subscribe | Unsubscribe
Blom flyfoto og skråbilder nå tilgjengelige i Kartbanken.no

Blom og Nordeca AS har startet et samarbeid for leveranse av Blom sine data gjennom Nordecas webtjeneste Kartbanken.no.
Kartbanken.no leverer kartdata på FKB-nivå, nasjonale kartdata, terrengmodeller og vektoriserte kart over hele Norge.


Blom utvider med gatebilder

Blom har nylig signert en partneravtale med det Nederlandske selskapet CycloMedia for å tilby CycloMedia gatevisingsteknologi i Norden.

“Blom er entusiastisk over muligheten til å bringe denne teknologien til Norden og tilby gatebildeperspektivet til våre kunder”, sier Rune Haddal, Nordisk Salgsdirektør i Blom.
 


Blom påviser de mest lønnsomme områdene for bioenergi i skogen

Ved hjelp av laserdata fra den nye svenske nasjonale høydemodellen (NNH) kan de mest lønnsomme områdene for biomasse identifiseres. Blom deltar i et bioenergiprosjekt ledet av Skogforsk i Sverige. Prosjektet har som mål å påvise volum og lokalisering av potensielle bioenergiområder. 


London Olympic Park 2012 - følg utviklingen

Olympic Park forberedes nå til de olympiske og paralympiske leker i London 2012. Området gjennomgår en massiv utbygging som inkluderer Olympic Village, den nye olympiske stadion, Aquatics Centre, VeloPark og et internasjonalt pressesenter (IBC/MPC).


Online tilgang til høydemodeller

Antallet nasjonale høydemodeller (Digital Elevation Model – DEM) med høy nøyaktighet vokser. I Danmark har Blom produsert en detaljert DEM (1.6 meter grid, med en gjennonsnittlig vertikal nøyaktighet på 5.9 cm (RMSE)). Blom har eierrettighetene til denne nasjonale høydemodellen som benyttes av statlige etater og de fleste kommuner samt energiselskaper og en rekke kunder innen andre sektorer.Inspire conference
Edinburgh International Conference Centre,
Edinburgh, Scotland
Blom with partner V-City


 
Blom i media
GISCafé: Blom to deliver LiDAR and more for the French National Geographic Institute
Fast Protect: Fast Protect integrates BlomURBEX 3D™
GISCafé: Seeing the wood for the trees
GISCafé: Blom launches Blom3D™
Stadsbyggnad: Ny höjdmodell som hjälp vid klimatkriser


 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com