www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Kuvakorrelaatiomenetelmien käyttäminen myrskytuhojen kartoituksissa

Suomessa oli kesällä 2010 useita voimakkaita myrskyjä. Myrskyt aiheuttivat suuria taloudellisia vahinkoja, joista suurimmat aiheutuivat metsäomaisuudelle.

Tämän hetkisen arvion mukaan puuta kaatui yli 8 miljoonaa kuutiometriä.


3D-mallien käyttö tuulivoimaloiden sijoittelussa

Digitaalisilla maanpinnan korkeusmalleilla on moninaiset käyttömahdollisuudet tuulivoimaloiden sijoittelun suunnittelussa ja siihen liittyvän päätöksenteon tukena. Suunnitteluprosessiin olennaisina osina kuuluvat esimerkiksi näkyvyysanalyysien teko, yksittäisten turbiinien sijaintien määrittely ja suunnitelmien visualisointi. Kuten monet muutkin laajamittaiset hankkeet, myös tuulivoimala- tai tuulipuistohankkeet kohtaavat myös vastustusta ja aiheuttavat paljon julkista keskustelua.
.


Sähkö- ja tietoverkkojen kartoitus

BLOM on viime vuosina toteuttanut useita sähkö- ja tietoverkkojen kartoitusprojekteja. Tämän alan tuntemus ja osaaminen Blomilla on keskittynyt Tanskan yhtiöön, joka on toteuttanut tällaisia laajamittaisia projekteja joustavasti, laadukkaasti ja aikataulussa. Blomin vankka osaaminen, yhdistettynä tehokkaaseen ja kilpailukykyiseen tuotantokoneistoon on mahdollistanut tällaisten laajojen projektien menestyksekkään toteuttamisen.


Ruotsin television "Efterlyst" -ohjelma käyttää BlomURBEX:ia apuna rikosten ratkaisussa

Rikoksiin ja niiden ratkaisemista varten tarvittavien yleisövihjeiden keräämiseen keskittyvä televisio-ohjelma, "Efterlyst”, esitettiin ensimmäisen kerran Ruotsin televisiossa vuonna 1990. Efterlyst:lla on pisin historia kaikista tällä hetkellä Ruotsin televisiossa esitettävistä tv-ohjelmista. Vastikään käynnistynyt tuotantokausi on sarjan neljäskymmenestoinen ja ohjelmaa on tehty jo 21 vuoden ajan. Alkuperäinen ohjelmaformaatti on kotoisin Yhdysvalloista, jossa ohjelmaa esitettiin nimellä ”Wanted”. Suomalainen vastine ohjelmasta on ”Poliisi-tv”, jota on myös esitetty jo yli 20 vuotta. Kaikki mainitut ohjelmat ovat hyviä esimerkkejä poliisiviranomaisten ja median menestyksekkäästä yhteistyöstä.GIT - messut 2011
Elmia (Jönköping, Ruotsi)
29.-31.3.2011
Näyttelyosasto A04:09


Geoforum 2011
Radisson Blu Scandinavia Hotel Oslo, Norway
6-8 April 2011


Blom mediassa
GIM International: Swedish LiDAR project”Tämän uutiskirjeen vastaanottajatiedot on otettu Blom Kartta Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteristä. Jos ette jatkossa halua saada kuukausittaista uutiskirjettämme ja haluatte osoitteenne poistettavan vastaanottajien listalta, pyydämme käyttämään uutiskirjeen oikean ylälaidan ’Unsubscribe’ – toimintoa.”


Follow Blom_Group on Twitter

Blom, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 9 229 3060, Fax: 358 9 2293 0657
info.fi@blomasa.com