www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Enkelpikselkorrelasjon i skogstormkartlegging

Det var flere aggressive stormer i Finland i fjor sommer. De største økonomiske tapene i den forbindelse kom i form av skader på skog; mer enn 8 millioner kubikkmeter trær falt i disse stormene.


BLOM kurs i teknologi og bruk av laserdata gjennomført i Norge og Sverige

I desember 2010 skrev BLOM i Norge og Sverige i sine nyhetsbrev om at vi planla å tilby kurs i bruk av laserdata. Blom, som har benyttet laserteknologien siden 1997, har samlet mye erfaring og kompetanse som vi ønsker å dele. “Vi ønsker at våre kunder skal få utnyttet mer av verdien som ligger i disse dataene” sa Ståle Kristiansen (Business Area Manager Laser) i desember. “Vi fikk så mange positive reaksjoner på denne nyheten at vi valgte å satse på kurs flere steder i Norge”, fortsetter Ståle.


Bruk av BLOM-data til 3D-modellering for planlegging av plassering av vindturbiner i Danmark

Digitale høydemodeller (DEM's) har et bredt spekter av bruksområder, og for planlegging av plassering av vindturbiner har bruken av DEM’er vist seg å bli et populært verktøy. Ofte møter utbyggere av vindmølleparker lokal motstand. Disse motstridende interessene medfører ofte intense offentlige debatter om lokalisering av vindparker eller individuelle turbiner. Her brukes DEM til synlighetsanalyser og visualisering som kan støtte valg av sted og være til hjelp i beslutningsprosesser.


Kartleggning av potensiale for solceller

Byrådet i Bristol har tildelt en kontrakt til Blom UK og den tyske partneren Sun-Area på å lage et detaljert, interaktivt kart over potensialet for solenergi. Kartet vil bli integrert på byens hjemmeside og gjøre det mulig for lokale eiendoms- og virksomhetseiere å finne ut om deres bygninger er egnet til solcelle- eller solvarmeanlegg.


Digitalisering av ledningsplaner

BLOM DANMARK utfører ledningsdigitalisering som bygger på fleksibilitet, kvalitet og leveringssikkerhet. Bakgrunnen er stor faglig ekspertise kombinert med en effektiv og prisgunstig produksjonsløype.


Sveriges lengst viste TV-program "Efterlyst" bruker BlomURBEX™ for å oppklare lovbrudd

TV-programmet Efterlyst ble vist på TV3 første gang i 1990, og er et program hvor man etterlyser informajson fra publikum om lovbrudd som er begått. Efterlyst er nå inne i sin 42. sesong 42 og sitt 21. år som program. Programidéen kommer opprinnelig fra USA der programmet het ”Wanted”.GIT Exhibition 2011
Jönköping Sweden, Elmia mässan 29-31 mars 2011
Stand A04:09


Geoforum 2011
Radisson Blu Scandinavia hotel Oslo, Norway
Date: 6 april 2011 - 8 april 2011


Blom i media
GIM International: Swedish LiDAR projectFollow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com