www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Falkenberg kommune først ut med BlomSTREET™

Falkenberg kommune i Sverige er den første kommunen i Norden som tar i bruk gatebilder fra BlomSTREET. "Vi tenker i første omgang å gjøre en fullstendig inventering av skilt og diverse tekniske installasjoner” sier Christopher Enckell i Falkenberg kommune.


Skogeierforening Mellanskog i Sverige tester laserdata i sin skogplanlegging

Basert på data fra den nye svenske høydemodellen (NNH) kan man etablere laserbilder basert på egenskaper ved laserdataene. Laserbildene er enkle å tolke og visualiserer informasjon om terreng, infrastruktur og vegetasjon på en informativ måte. Skogeierforeningen Mellanskog har valgt Blom til å produsere ulike laserbilder for dem i et pilotprosjekt.


Fargebilder, IR-bilder, stereooverlapp, laserskanning – alt i en flygning!

Frågan om man ska välja laserskanning eller stereokartering behöver inte ställas längre. Med Bloms Topeye-system kan högupplöst laserdata och högupplösta bilder samlas in med hög precision och effektivitet. Systemet är i ständig utveckling och nu introduceras både en ny laserskanner och en ny digital kamera för högre prestanda och utökade möjligheter.


Endelig har det løsnet for sant ortofoto

Den teknologiske utviklingen innen 3D-modellering og -visualisering har sammen med flyfotografering med økt bildeoverlapp banet vei for et nytt datasett i vår produktportefølje. Datasettet heter sant ortofoto og er et ortofoto helt uten radiell fortegning og blindsoner.


Kartlegging ved bruk av ubemannede fly (UAS) i Norge

Bloms kapasitet på datainnsamling og kartlegging av store landområder er velkjent. Med vår flåte på 14 fly kan vi dekke enorme arealer på en rask og ressurseffektiv måte. Våre kart- og bildedata brukes daglig som grunnlag for statlig og kommunal forvaltning, by- og regionalplanlegging, utbyggingsprosjekter, risiko- og sårbarhetsvurderinger, skog- og ressurskartlegging, volumberegninger, etc.Geoinfo 2011
3-5 oktober 2011, Uppsala Sverige

Värderings- och Lantmäteri-Dagarna
19-20 oktober 2011, Stockholm Sverige

Novapoint
1-2 november 2011, Stockholm Sverige

Kortdage 2011
16-18 november 2011, Kolding Danmark

Esri European User Confer- ence
26-28 oktober, 2011 Madrid Spania
 
Blom i media
Hegnar: Blom-datter lander avtale
GISCafé: BlomWEB™ 2.0 released
GISCafé: BlomDESKTOP™ 2.0 released
GISCafé: Blom UK takes personalised arial imagery of Glastonbury festival
GISCafé: Bluesky Release Stunning Photomap of Glastonbury Festival
GISCafé: Ordnance Survey contract completed by Blom
GISCafé: Blom3D™ - The largest catalog of 3D city models in the world
GISCafé: Seeing the wood for the trees – Greater LiDAR capacity for UK forestry
GISCafé: Introducing BlomMETRO™ - Sharpest aerial photography available
Dagens Nyheter: Sverige kartläggs på höjden


 
Blom Group Broschyr | BlomWEB™ | BlomDESKTOP™ | BlomSTREET™ | BlomURBEX 3D™

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com