www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Laserkeilausaineiston editointi

Blomilla on useiden vuosien kokemus laadukkaiden maanpinnan korkeusmallien tuottamisesta käyttäen lähtötietona laserkeilausaineistoja. Useassa tapauksessa on niin, että asiakkaamme haluavat toimituksen toteutettavan ainoastaan automaattista maanpintaluokittelua käyttäen. Tyypillisesti näissä tapauksissa toimitusta seuraa luokittelun tarkempi editointi, joka täytyy tehdä, että voidaan varmistaa varsinaisissa analyyseissa käytettävälle lopputuotteelle tarvittava tarkkuustaso.


Laserkeilausaineiston käyttö infra-alalla

Laserkeilausaineistojen kysyntä ja käyttö infra-alalla on lisääntymässä. Alalla osataan jo hyödyntää sekä saatavilla olevaa valmista keilausaineistoa että tilauksesta tehtäviä keilauksia, joita voidaan käyttää korkeaa tarkkuutta ja yksityiskohtaisuutta vaativissa suunnitelmissa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. ”Ei ole kyse pelkästään kulujen vähentämisestä, vaan myös mahdollisuudesta rakentaa yhä turvallisempia ja kestävämpiä ratkaisuja korkealaatuisen paikkatietoaineiston avulla”, kertoo Henrik Åquist, Blom Sweden AB:n toimitusjohtaja.


Metsätuotteita Kanadaan

Kanadassa on metsää noin 290 miljoonaa hehtaaria, mikä on yli viisi kertaa enemmän kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan metsäpinta-ala yhteensä. Näin suurille pinta-aloille kaukokartoitusmenetelmien, kuten laserkeilauksen, käyttö metsävaratiedon tuottamiseen sopii erinomaisesti. Vuonna 2010 Blom allekirjoitti yhteistyösopimuksen kanadalaisen Tesera Systems –yhtiön kanssa tarkoituksenaan kehittää Kanadaan soveltuvaa metsäninventointimenetelmää ja tuottaa kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita. Ensimmäinen Kanadan metsäinventointisopimus allekirjoitettiin Albertan alueelle.


BlomURBEX™ integroitu lukuisiin paikkatieto-ohjelmistoihin

Nykyisin BlomURBEX™ - paikkatietopalvelin sisältää viistokuva-aineistoja yli tuhannesta Eurooppalaisesta urbaanista keskuksesta. Kuva-aineistoja hyödynnetään muun muassa rakennuslupa-asioiden käsittelyssä, liikenne- ja tiesuunnittelussa, viheralueiden suunnittelussa ja hallinnassa sekä ympäristön tilan seurannassa. Useat paikkatieto-ohjelmistotuottajat ovat viime vuosina toteuttaneet BlomURBEX™ - integroinnit järjestelmiinsä ja sovelluksiinsa, helpottaen käyttäjien mahdollisuuksia hyödyntää näitä erityislaatuisia kuva-aineistoja omissa järjestelmissään.


Tekis- tapaaminen 2012
Tervetuloa käymään luonamme Tekis Tapaamisessa 15-16 lokakuuta 2012, Clarion Hotel Tukholmassa

Intergeo 2012
Tervetuloa käymään luonamme hallissa 7, osastolla 07 Intergeossa 9-11 lokakuuta 2012, Hannoverissa, Saksassa.

EXPO APA 2012
11-13 kesäkuuta, Bukarest, Romania

Bentley Systems ja Terrasolid
Kutsu mielenkiintoiseen seminaariin 11. kesäkuuta Göteborgissa!

Asiakaskysely

Auta meitä kehittämään palveluamme vastaamalla pienimuotoiseen kyselyyn, johon linkin löydät alta. Siihen vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Vastanneiden kesken arvomme TomTom - navigaattorin!


Blom – tiedotteita mediassa

Cisionwire: Hexagon acquires minority stake in Blom ASA
GISCafé: Storm damage in Finland documented by digital aerial photos from Blom
GISCafé: Blom successfully delivers laserscanning survey for railway development
GISCafé: Bluesky Blom Partnership Delivers Unique Aerial Images Online
GISCafé: TomTom Expands Blom Partnership to Get Europe Moving Again


 

Blom on tukemassa XXII Nordic Land Surveyor Kongressia Oslossa, 19. – 22. syyskuuta. Modern mapping, 3D ja BIM, monimuotoiset  infraprojektit ja maanomistusoikeusriitojen ratkaisut ovat eräitä pääaiheita. Lisätietoa ja ohjelma osoitteessa www.kongress2012.njkf.no


 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 10 322 8940, Fax: 358 10 322 8941
info.fi@blomasa.com