www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Riskipuiden inventointi laserkeilauksen avulla voimalinjojen ympäriltä

Blom on saanut toimeksiannon Ruotsin liikennevirastolta inventoida riskipuut yhdeltä Ruotsin rautatieverkoston sähköverkkoa ylläpitävän voimalinjan ympäriltä. Kaikki puut, jotka 8 vuoden kasvu huomioon ottaen voivat kaatua sähkölinjojen päälle, luokiteltiin riskipuiksi, ja ne tullaan kaatamaan. Kaadetut puut kompensoidaan maanomistajille puiden arvon mukaisesti. Inventointi perustuu kokonaisuudessaan helikopterista suoritettavaan laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen.


Blom kuvasi tulvatuhoja Norjassa

Kevään 2013 tavallista rajummat, laajoille ja myös asutuille alueille leviävät tulvat Norjassa olivat ennustettavissa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Blom on ollut yhteyksissä useiden eri tahojen kanssa, joilla on tarvetta saada kuvamateriaalia tulvista kärsiviltä alueilta. Blom reagoi tilanteeseen nopeasti ja dokumentoi tulva-alueita ilmakuvauksen avulla. Alueilla suoritettiin ilmakuvaus toukokuun 24.–25. välisenä aikana, jolloin kuvattiin yhteensä noin 5000 kuvaa.


Laserkeilausaineistot apuna tiehankkeiden toteuttamisessa ja hallinnassa

Statens Vegvesen (Norjan liikennevirasto) on parhaillaan rakentamassa nelikaistaista moottoritietä (E 16) Kløftasta Kongsvingeriin. Rakennettava pätkä on noin 60 km pitkä ja se on kolmanneksi tärkein tieväylä Norjasta rajan yli Ruotsiin. Tieväylä on tärkein kulkuyhteys Ruotsiin Hallingdalista, Valdresista, Gudbrandsdalenista ja osista Itä-Norjaa.


Stavangerin kaupunki vähentää maastokäyntien määrää BlomSTREET™ kuvien avulla

BlomSTREET™ kuvat ovat mittatarkkoja 360° panoraamakuvia katuympäristöstä, joita voidaan hyödyntää helppokäyttöisen sovelluksen avulla. BlomSTREET kuvat ja ohjelmisto tarjotaan asiakkaille pilvipalveluna Internet-selaimen kautta. Blomin suorittaman aineistojen palvelinylläpidon ansiosta asiakkaiden ei tarvitse varastoida aineistoja omille palvelimilleen, eikä huolehtia ohjelmistojen asennuksista ja päivityksistä.Ilmakuviin perustuvat kasvillisuusanalyysit pienjännitejohtojen ympäriltä

Kasvillisuuden raivaus pienjännitejohtojen alapuolisilta alueilta on tärkeä toimenpide sähkökatkosten ehkäisemiseksi ja sähköverkon laitteiden kunnossa pitämiseksi. Vuosittain tehtävä kasvillisuuden raivaus suoritetaan yleensä perustuen toimenpidettä varten laadittuun kunnossapitosuunnitelmaan. Kunnossapitosuunnitelman laatiminen vaatii paljon resursseja, sillä suunnitelmaa varten tulee selvittää koko johtoverkoston alueella olevan kasvillisuuden tila.


Uusi BLOM3D™ kaupunkimalli Oslosta

Blom on tuottanut uuden Blom3D™ kaupunkimallin 100km2 kokoiselta alueelta Oslosta.


Blom päivitti 3D tuotteitansa – uusia formaatteja ja ominaisuuksia

Vaikka me kaikki elämme kolmiulotteisessa maailmassa, kartografien on kautta aikojen täytynyt esittää todellisuus kaksiulotteisessa muodossa kartan avulla. Kolmannen ulottuvuuden esittämiseen on käytetty erilaisia tekniikoita. Korkeuskäyrät ja varjostukset ovat eräitä tapoja esittää korkeuden vaihtelua. Teknologian kehittyminen, tietokoneet, matkapuhelimet, tehokkaammat prosessorit ja näytöt, tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia kolmannen ulottuvuuden visualisoimiseen. Vaaditaan vain yksi tärkeä tekijä; aineistolla tulee olla kolmiulotteinen sijaintitieto – x, y, z.


Tekis Träffen 2013
14-15 October 2013 Stockholm Sweden

GIS Expo
Finnish GIS Expo 5.-6.11.2013, Helsinki Finland

New Case Study

Powerline Planning


New Case Study

Aerial survey for the Stafford to Crewe line expansion


Blom mediassa

GISCafé: HS2 steams ahead with Blom’s high-accuracy aerial surveys


Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 10 322 8940, Fax: 358 9 2293 0657
info.fi@blomasa.com