www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe
Pyöräreittien inventointi BlomSTREET™ katunäkymäkuvien avulla

Monet kunnat näkevät hyvin suunnitellut pyöräreitit tärkeänä osana nykypäivän liikennepolitiikkaa ja kestävää kehitystä. Autolla tehtyjen matkojen vähentämiseksi vaihtoehtoisia liikennemuotoja tulee tehdä entistä houkuttelevimmiksi. Tämän vuoksi käytettävien pyöräreittien tulee olla hyväkuntoisia ja turvallisia. "BlomSTREET™ katunäkymäkuvamme soveltuvat erinomaisesti tiedon keräämiseen pyöräteiltä ja kevyen liikenteen väyliltä.


Maa-ainesten inventointi ja käytön seuranta

Soraa ja muita maa-aineksia käytetään jatkuvasti rakennustoiminnassa. Soran, murskeen ja muiden maa-ainesten ottaminen on yleensä luvanvaraista toimintaa. Uusien ottoalueiden käyttöönotto edellyttää suunnittelua ja ympäristötekijöiden huomioimista. Ottomäärät, alin suunniteltu ottotaso ym. on määritettävä yhdessä viranomaisten kanssa. Myös toiminnan lopettamisen jälkeinen maisemointisuunnitelma on laadittava.


Korkearesoluutioinen LiDAR ja stereoilmakuvat infra-alan projekteissa

Ennen vuoden 2012 kuvauskauden alkua Blom otti käyttöön uusimman TopEye-järjestelmän, jossa on yhdistettynä korkearesoluutioinen laserkeilausaineisto ja korkearesoluutioinen stereoilmakuvaus samassa systeemissä. Järjestelmää hyödynnettiin vuoden 2012 aikana Pohjoismaissa lähinnä tie-, rautatie- ja voimalinjaprojekteissa. Lukuisat menestyksellä toteutetut projektit ovat osoittaneet, että järjestelmän kehittyneet ominaisuudet tuovat uusia mahdollisuuksia aineistojen hyödyntämiselle..


Hälytysvalmiuden parantaminen paikkatiedon avulla

Paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö hälytyspalveluiden, kuten poliisin, palokun-nan ja sairaanhoidon, tukitoiminnoissa on jatkuvasti lisääntymässä. Modernin paikkatietojärjes-telmän avulla hälytyspalveluiden työntekijät saavat tärkeää, jopa ihmishenkiä säästävää tietoa. Lisäksi paikkatietojärjestelmässä on mahdollisuus aineistojen katseluun, mittauksiin ja omien merkintöjen tekemiseen, minkä ansiosta se on erinomainen työkalu hätätilanteissa, toimintojen suunnittelussa ja tapahtumaraporteissa. Paikkatiedon avulla voidaan parantaa suunnitelmia ja tehostaa kentällä tapahtuvaa operointia.


Oletko kiinnostunut BlomSTREET katunäkymäkuvista? Blom aloittaa pian vuoden 2013 kuvaukset

Jos mietit BlomSTREET™ katunäkymäkuvien tilaamista vuoden 2013 aikana, tässä pieni muistutus projektin tilaamiseen jo kevään aikana. Kuvauskausi aloitetaan huhtikuun aikana Suomen, Ruotsin ja Norjan eteläisimmissä osissa.


GIT 2013
19-21 Mars, Elmia, Jönköping, Sverige

 
 

Tuotekuvaus:

BlomSTREET – Pyöräreittien inventointi


Tuotekuvaus:

Myyntiesite: Helikopteri Lidar


Tuotekuvaus:

Kaivosten ja sorakuoppien kaukokartoitus


Rautateiden kaltevuuden ja penkkojen geotekninen arviointi
Tuotekuvaus:

Rautateiden kaltevuuden ja penkkojen geotekninen arviointi


Blom mediassa

Geoconnexion: City of Malmö creates new opportunities with BlomSTREET™
Geoconnexion: Aerial photography successfully captured in Greenland
Geoconnexion: Blom To Shine Light On Vegetation Interference On Power Lines
Geoconnexion: Red Eléctrica chooses Blom to Improve Engineering Operations
Geoconnexion: Norwegian Public Roads Administration commissions BlomSTREET™
Geoconnexion: Bristol Water save time and money with solutions from Blom


 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 10 322 8940, Fax: 358 9 2293 0657
info.fi@blomasa.com