www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Takaisin uutiskirjeeseen
Pyöräreittien inventointi BlomSTREET™ katunäkymäkuvien avulla

Monet kunnat näkevät hyvin suunnitellut pyöräreitit tärkeänä osana nykypäivän liikennepolitiikkaa ja kestävää kehitystä. Autolla tehtyjen matkojen vähentämiseksi vaihtoehtoisia liikennemuotoja tulee tehdä entistä houkuttelevimmiksi. Tämän vuoksi käytettävien pyöräreittien tulee olla hyväkuntoisia ja turvallisia. "BlomSTREET™ katunäkymäkuvamme soveltuvat erinomaisesti tiedon keräämiseen pyöräteiltä ja kevyen liikenteen väyliltä. Kunnat voivat hyödyntää kuvia näiden reittien dokumentoimiseen, sekä reittien kunnon ja varusteiden arvioimiseen ja inventointiin”, kertoo markkinointipäällikkö Bodil Sundberg Blomilta.

Ruotsissa paikallisella liikennevirastolla on käsikirja jalankulkijoiden, polkupyörien ja mopojen käyttämien liikenneväylien hoitoon ja kehittämiseen. Kokonaiskäsityksen saaminen jalankulun ja pyöräilyn edellytyksistä vaatii katuverkoston inventointia. Inventointi toimii myös hyvänä dokumenttina ja lähtökohtana jatkotoimenpiteille, kuten jalankulku- ja pyörätieverkon laajentamiselle ja kehittämiselle.

Katunäkymäkuvilta on nähtävissä monia seikkoja, joiden tulee olla kunnossa turvallisen ja sujuvan liikenteen takaamiseksi kevyen liikenteen väylillä. Esimerkiksi pyöräkaistojen tulisi olla selvästi erotettuja autokaistoista. Myös valaistuksella on tärkeä rooli ympärivuotisen polkupyöräilyn mahdollistamisessa. Pyöräilijät toivovat, että pyöräreitit olisivat jatkuvia, ja ettei niissä olisi jyrkkiä käännöksiä ja että reitti olisi merkitty selkeillä, selvästi erottuvilla katumerkinnöillä. On myös tärkeää, että pyöräkaistat ja jalankulkijoiden kaistat olisi erotettu toisistaan vaaratilanteiden ja turhien pysähdysten välttämiseksi. "Kaikki tämä informaatio on saatavilla pyörätieverkostosta kuvatuilta katunäkymäkuvilta”, kertoo Bodil Sundberg.

 

BlomSTREET™ kuvalta näkyvissä paikka, jossa pyöräkaista ja jalankulkijoiden kaista eivät ole erotettu toisistaan.
.


"BlomSTREET™ on erittäin tehokas työkalu koko pyörätieverkon inventoimiseen. Kuvat tarjoavat myös hyvät perustiedot jatkotoimenpiteille, mitä reittien kehittäminen ja ylläpito vaativat”, kertoo Bodil Sundberg. "Asennamme kameran mönkijään, jonka avulla jopa kapeat pyörätiet ja jalkakäytävät ovat kuvattavissa," Bodil lisää.


  ”Kuvista on helposti pääteltävissä mahtuvatko kaksi pyöräilijää kulkemaan vierekkäin ajautumatta jalankulkijoiden kaistalle. On myös helposti nähtävissä, onko polkupyöräkaista ja jalankulkijoiden kaista erotettu toisistaan, tai onko polkupyöräkaista erotettu autokaistasta. Koska mittausten tekeminen BlomSTREET™ katunäkymäkuville on mahdollista, voidaan helposti selvittää ovatko pyöräkaistat ja jalankulkijoiden kaistat sekä niiden ympäristöt niille asetettujen vaatimusten mukaisia.

Kuvilta on myös helppo havainnoida ongelmakohdat, kuten kasvillisuuden aiheuttamat näköesteet, tunnelit tai vaaralliset kurvit. BlomSTREET™ on myös loistava työkalu onnettomuuksien ehkäisyssä ja vaarallisten risteysten selvittämisessä”, päättää Bodil Sundberg.
 

BlomSTREET™ kamera asennettuna mönkijään

 

<--Takaisin uutiskirjeeseen

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki, Finland
Tel: 358 10 322 8940, Fax:
358 10 322 8941
info.fi@blomasa.com