www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Tilbake til nyhetsbrevet
Hvordan nødetater bruker kartdata til å redde liv

Blant nødetater som politiet, ambulansetjenesten og brann- og redningsetaten ser man økende fokus på bruk av GIS (Geographic Information Systems), og at avanserte kartdata gir nødetatene umiddelbar tilgang til livreddende informasjon. Moderne kartdata tillater oss ikke bare å få detaljert oversikt over et område, men også å gjøre målinger og legge inn kommentarer direkte i dataene. Dette gjør GIS til et ideelt verktøy for nødetatene til bruk innen beredskap, planlegging av operasjoner og bevisrapportering. Geografisk refererte kartdata fra Blom åpner opp for forbedret planlegging av operasjoner samt mer effektive feltoperasjoner.
SIAMU-DBDMH i Brussel er flittig bruker av Bloms kartdata i sine nødtjenester
Brannvesenet og medisinsk nødhjelp for Brussel-Capital-regionen i Belgia, SIAMU-DBDMH, er et eksempel på en nødtjeneste-operatør som arbeider tett sammen med Blom for å sørge for at de har de mest oppdaterte og effektive beredskapssystemene. SIAMU-DBDMH rykker ut ved brann og koordinerer akutt medisinsk hjelp. Nesten 1.000 profesjonelle brannfolk tilbyr sine tjenester for nødetatene i Brussel, døgnet rundt, syv dager i uken.

SIAMU-DBDMH er opptatt av å ha et moderne system for planlegging, forebygging og utrykking. I tillegg til å ha fokus på å holde responstiden på et minimum, ønsker de å optimalisere sikkerheten, både for eget utrykningspersonell og for befolkningen generelt. For å sikre dette benytter SIAMU-DBDMH seg nå av BlomDESKTOP Viewer™ for å vise høyoppløselige ortofoto og skråbilder fra Blom.

BlomDESKTOP Viewer™ og det unike geografiske innholdet fra Blom utgjør et revolusjonerende informasjonssystem for planlegging og forebygging for nødetater. Ved hjelp av dette systemet kan brukeren se et skadested fra opp til 12 ulike vinkler før han ankommer stedet. Skråbildene, BlomOBLIQUE™, gir brukeren mulighet til å se hver brannhydrant, kum, veikryss, rundkjøring, glasstak, dør, vindu eller andre objekter i forbløffende klarhet. Å vite hva man kan forvente seg før man ankommer et ulykkessted bidrar til å spare tid, ressurser og viktigst av alt, liv.

"Dette er den type applikasjon brannfolk har ventet lenge på. Bloms unike skråbilder er svært verdifulle for de som kan nyttiggjøre seg denne type dynamisk visuell teknologi i sitt daglige yrke, det være seg i kommunikasjonsberedskapen, i feltet eller ved utrykning. Konklusjonen er at BlomOBLIQUE™ vil hjelpe oss med å spare tid, ressurser og liv," sier brannvesenet i Brussel-Capital regionen.

Unikt kartinnhold
Det er en rekke fordeler for nødetater ved å bruke Bloms innhold og skråbilder. Først og fremst er SIAMU-DBDMH i stand til å inspisere et åsted før ankomst ved hjelp av bildene fra Blom, ettersom bildene muliggjør for brukeren å måle høyder, lengder og avstander på bygninger og objekter. Videre kan en bruker optimalisere utførelsen av sine oppgaver på selve utrykningsstedet ettersom telefonoperatører kan sende koordinatene og bilder tatt i dagslys over en adresse til mobile dataterminaler og kommandosentraler. Bildene kan gi verdifull informasjon under responstid. De viser for eksempel hvor redningspersonell kan få adgang til sprinklere og brannhydranter, og påvirkningen vindretningen har på områdene som skal evakueres. I tillegg kan en bruker inspisere strukturen, taket og ulike inngangspartier på et område eller et bygg, samt analysere potensielle hindringer som kan forstyrre under en redningsoperasjon.

<--Tilbake til nyhetsbrevet

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00, Fax: 47 23 25 45 01
info.no@blomasa.com