www.blomasa.com | Subscribe | Unsubscribe | Tillbaka till nyhetsbrevet
Förbättrade insatser i nödsituationer med hjälp av geografiska data

Geografiska informationssystem (GIS) används allt oftare av akut- och räddningstjänster. Avancerad GIS ger räddningstjänsten omedelbar tillgång till kraftfull, livräddande information. Dessutom ger det möjlighet att visa, mäta och kommentera, och därmed ge ett idealiskt verktyg för nödsituationer, insatsplanering och till rapportunderlag. Geografiskt refererade bild- och kartdata öppnar möjligheter för bättre planering av verksamheter och effektivare arbete i fält.


Blom levererar innehåll och mätningsfunktionalitet som kan integreras i avancerade GIS program. Användare kan få tillgång till ett komplett paket av geografiskt refererade bild- och kartdata som kan göras tillgängligt via Bloms egen geoserver BlomURBEX™.

Datat kan även användas i Bloms egna desktoplösning BlomDESKTOP™.

Innehållet i kombination med GIS programvara innebär uppdaterat och högkvalitativt innehåll till komplexa processer för räddningstjänsten.SIAMU-DBDMH
Brand- och räddningstjänsten i Bryssel i Belgien, SIAMU-DBDMH, har ett nära samarbete med Blom för att säkerställa att de har det mest uppdaterade och högkvalitativa geografiska innehållet i sina larmsystem.

SIAMU-DBDMH samordnar brand- och akut medicinsk hjälp i huvudstadsregionen Bryssel. Nästan 1000 professionella brandmän tillhandahåller räddningstjänst dygnet runt, sju dagar i veckan i Bryssel. Dessutom finns administrativ och teknisk personal som är 150 stycken.

SIAMU-DBDMH strävar efter en effektiv planering och ett utförandet som ger en tidseffektiv insats men som samtidigt sörjer för säkerhet för brandmän och befolkning. SIAMU-DBDMH använder BlomDESKTOP Viewer ™ för att visualisera högupplösta ortofoton och snedbilder från Blom.

Snedbilderna, BlomOBLIQUE ™ gör att SIAMU-DBDMH kan se varje brandpost, inspektionslucka, kraftledning, korsning, glastak, dörr, fönster eller annat föremål i hög skärpa. För räddningstjänsten innebär detta att veta vad som väntar innan de anländer på plats vilket hjälper till att spara tid, resurser och liv.

Många fördelar
Det finns flera fördelar med att använda dessa snedbilder. SIAMU-DBDMH kan inspektera omgivningarna innan de anländer till platsen och man kan mäta höjder, längder och avstånd till byggnader och konstruktioner. Dessutom kan man maximera insatsen på plats eftersom operatören kan skicka koordinater för adressen och därmed få bilder tagna i dagsljus till mobila dataterminaler och upprättade ledningscentraler i fält. Bilderna ger värdefull information under insatsen, till exempel information om sprinkler och brandposter, de kan även hjälpa för att bedöma effekten av vindriktningen för utrymningsområden.
Slutligen kan SIAMU-DBDMH inspektera strukturella sammansättningar, överblicka takkonstruktioner och åtkomstpunkter av lokaler samt analysera eventuella hinder som kan störa räddningsinsatsen.

Förutom de detaljerade flygfoton som finns tillgängliga idag, har gatubilder kommit in på marknaden med stort genomslag. Idag erbjuder Blom gatubilderna BlomSTREET™, vilket är högupplösta 360-graders panoramabilder. BlomSTREET™ är lägesbestämda bilder som är lätt att tolka. Bilderna ger räddningstjänsten bättre underlag vid kritiska beslut och effektiviserar därmed insatsen.
 

<--Tillbaka till nyhetsbrevet

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Hammarbacken 6B, 191 49 Sollentuna, Sweden
Tel: 08-578 247 00, Fax: 08-578 247 01
info.se@blomasa.com