Stockholm i 3D

I 2013 vant Blom et stort nytt 3D prosjekt for Stockholm by. Oppgaven var å produsere en foto-realistisk 3D modell over Stockholm. Modellen dekker et areal på 500km2 og skal brukes til en rekke ulike formål.

Vi har fått anledning til å snakke med Elisabeth Argus i Stockholm kommune. Hun gir oss en innsikt i hvordan modellen brukes i dag.
 
 
Bakgrunn
Blom har produsert en foto-realistisk 3D modell over Stockholm by. For å produsere modellen har Blom brukt sine egne skråbilder (BlomOblique) sammen med ulik type software. Stockholm kommune har installert modellen i flere avdelinger for å kunne ta i bruk modellen i ulike miljøer og til ulike formål.

Bruksområder
Et primærformål til 3D modellen har vært å kunne visualisere byens fremtidige vekst og utvikling. Stockholm har ambisiøse planer for byens videre vekst. Det var derfor viktig å få til en god visualisering sammen med muligheter for å kunne legge inn nye bolig- og næringsprosjekter.

For å bedre visualiseringen har man tatt i bruk såkalte “visualiserings bord” som gjør det mulig for en bruker å bruke touch screen for å bevege seg til en bestemt lokasjon og se fremtidige prosjekter der.

To av visualiseringsbordene er plassert i Kulturhuset som ligger i sentrum av Stockholm. Utstillingen er kalt «The Stockholm Room». Her er det mulig å kommunisere med besøkende som ønsker å se byens fremtidige planer. Stockholms profil er å fremstå som en by med bærekraftig utvikling. Det er derfor lagt stor vekt på å vise byens bærekraftige utvikling. 3D modellen inneholder informasjon om både planlagte og pågående prosjekter.

Den permanente utstillingen gjennomfører ulike aktiviteter som bl.a. tema uker, workshops med bred deltakelse, allmøter, presentasjoner, møter med presse etc.

Videre adresserer man ulike problemstillinger som er relevant for byens utvikling. Dette gjelder bl.a. trafikkutvikling, offentlig kommunikasjon, miljø, bærekraftige bygg, næringsutvikling etc.


I “The Stockholm room” kan besøkende få en ide om hvordan Stockholm forventes å vokse ved «panorere» rundt på visualiseringsbordet.

Et visualiseringsbord med 3D modellen brukes også i “The Dialogue Pavilion” (Dialog paviljongen), som er en mobil paviljong som settes ut midlertidig på de steder som vil bli berørt av de ulike planer og prosjekter. Dette gjør man for å treffe de mennesker som berøres av planene. I løpet av noen få dager kan man møte svært mange mennesker.
Den mobile paviljongen kan brukes i ulike prosjektstadier, både i planlegging og i pågående prosjekter. På denne måten klarer man å informere og involvere byens innbyggere bedre i de planer som utvikles for byen.

Dialog Paviljongen med visualiseringsbordet brukes for å bedre kommunikasjonen med byens innbyggere om både planlagte og pågående prosjekter.

Det finnes visualiseringsbord for bruk både i kontorer, midlertidige utstillinger, workshops, presentasjoner og konferanser. Det kan vise 3D modellen med forskjellig tilleggsinformasjon innen ulike områder (i.e. nye skoler, bussruter, butikker etc.)
 
Eksempel på ett 3D bilde over den nye planlagte byen, Djurgården Nord.

Innbyggere i Stockholm har tatt vel imot tilbudet. Dette gjelder både “The Stockholm Room» og «The Dialog Pavilion». Primært vil folk se planlagte nye byggeprosjekter i sitt eget naboområde. Denne måten å vise planlagte prosjekter på appellerer spesielt til det yngre publikum. De ville normalt ikke oppsøke vanlige møter om byens utvikling. På denne måten klarer man å engasjere yngre generasjoner.

Fakta om modellen
Den teksturerte 3D modellen er produsert med basis i BlomOBLIQUE (skråbilder) som hentes ut fra et omfattende bibliotek av overlappende flybilder som er tatt på skrå i fem ulike retninger.

Gjennom bildematching utvikler man en 3D modell som tillegges fototeksturer. Hele modellen er georeferert og kan kombineres med annen geografisk informasjon.
Modellen leveres i standard formater med ulik detaljeringsgrad som gjør det mulig å bevege seg enkelt rundt (panorere) i modellen (f.eks. zoome inn og ut).


 

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com