Bruk av Bloms 3D modell for visualisering av utsikt i nytt boligbyggeprosjekt

Blom har levert en spennende 3D modell til det store boligprosjektet Grefsen stasjon i Oslo. Prosjektet er levert sammen med Sigthline. Grefsen stasjon er et stort nytt boligprosjekt nord i Oslo hvor det vil bli bygd mange hundre nye leiligheter.

Sightline er et svensk selskap som har arbeidet med Blom i mange år. Partene utfyller hverandre på en god måte. Blom leverer modellen og Sigthline tilfører programvare med visualiseringsmuligheter. Da Sightline fikk oppdraget, var det derfor naturlig å ta kontakt med Blom.

For slike store prosjekter forventes det at boligutvikler klarer å selge inntil 50% av boligene før byggestart. Dette for å redusere risikoen. For å klare dette er eksempelvis bruk av 3D modeller viktig. Gjennom å kunne visualisere prosjektet og boligene i en 3D modell, kan potensielle kjøpere bedre forestille seg beliggenhet, solforhold, utsikt, avstander etc.

Videre er det viktig for boligutvikler å sette riktig pris på de enkelte leilighetene. Modellen gjør det enklere å kunne sette riktig pris per leilighet ved at man kan få visualisert beliggenhet, utsikt, solforhold, avstander etc. Et suksessfullt boligprosjekt er avhengig av at prisen er riktig når man går ut i markedet med faste priser.

Sigthline levererer 3D visualiseringer til nye boligprosjekter. Tomas Rönngren i selskapet opplyser at en boligkjøper ofte vil se utsikt og solforhold under ulike årstider og forhold. Det er avgjørende for en kjøpsbeslutning.Rönngren mener bruk av 3D modeller for tidlig salg er helt avgjørende. Ved bruk av modellen kan man vise potensielle boligkjøpere boligens unikhet i en tilnærmet realistisk «verden» før bygget er bygget.

Sigthline har utviklet en egen programvare for visualisering som heter Neo4 (http://www.sightline.se/lösningar.aspx.)
Det er en visualiseringsmotor som gjør det mulig for brukeren å bevege seg fritt i en «virtuell verden». Teknologien er basert på spill teknikk og kan vise store geografiske områder.

Grefsen stasjon har en fantastisk lokalisering med god utsikt i følge Rönngren. Derfor var det spesielt viktig å få vist utsikten over Oslo. Det var hovedgrunnen til at Sightline bestilte en 3D modell over hele Oslo.

Det var videre nødvendig å visualisere Oslo med teksturerte bygg (med fasader) for å kunne gjøre utsikten mest mulig realistisk og slik at kjøper ville kjenne seg igjen. Blom hadde en god løsning for dette.

Valget av Blom som partner i dette prosjektet var enkelt i følge Rönngren. Sigthline har jobbet med Blom i mange år med ulike 3D modeller og lignende prosjekter. Vi vet at vi kan stole på Blom og at de er pålitelige.

Tomas Rönngrenn avslutter med å opplyse at Blom og Bloms 3D modeller er ideelle for denne type prosjekter hvor det er viktig å få vist utsikten. Erfaringen er at boligbyggere er villige til å betale ekstra for god utsikt. Det gir verdi for alle parter.
 

Eksempel fra en leilighet i Hus 11, Grefsen stasjon. Nedenfor en link til en virtuell visning. Fra terrassen ser man en 360 graders visning av Blom 3D over Oslo.

https://cdn.sightline.se/330fe518d2b70974/vv/Hus11/<--Tilbake til nyhetsbrevet


Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com