Analyse av veistandard ved hjelp av BlomSTREET

Gatebildene til BlomSTREET gjør det mulig å foreta en tilstandsanalyse av veikvaliteten fra kontorpulten. Dette er en meget kostnadseffektiv måte å gjennomføre en tilstandsanalyse på.

Blom har gjennom siste år gjennomført flere prosjekter knyttet til veiregistrering, analyse av veistandard, veiobjektregistrering og ulike tilstandsanalyser av veier.
Bildene i BlomSTREET gjør det mulig å gjennomføre en visuell vurdering av kvaliteten på veiene, herunder behov for reperasjon og vedlikehold. Underlaget kan brukes i anbudsunderlaget og til å kostnadsestimere arbeidet.

 
 
Blom samarbeider med et finsk selskap, Suomen Kuntotekniikka Oy, om å kunne utføre en slik tilstandsanalyse for veivedlikehold.
«Den høye kvaliteten på BlomSTREET bildene har vist seg å være et meget godt vektøy for å kunne utføre tilstandsanalyser over veistandarden. Sammen med georadar som kan undersøke veidekke ned i marken, muliggjør løsningen en raskt og effektiv identifikasjon for hvor reparasjon og vedlikehold er nødvendig», sier Jari Marjeta fra Suomen Kuntotekniikka.

Blom og Kuntotekniikka kan sammen tilby en omfattende tilstandsanalyse og kostnadsestimering av veivedlikehold fra kontoret. Dette bidrar til å redusere fysiske inspeksjoner kraftig. Resultatet er at arbeidet effektiviseres betraktelig.
“I tillegg til de rene kostnadsbesparelser, ser vi at kvaliteten øker. Vi klarer å levere mer troverdige resultater til kunden», fortsetter Marjeta.

Tilstandsanalysen inkluderer også informasjon om type skade og en klassifisering skaden. Ulike type skader og klasser er visualisert inn i flyfoto og i BlomSTREET ved å bruke ulike farger og linjer avhengig av kundens behov og krav til dokumentasjon.

Registrering av trafikkskilt skjer automatisk ved bruk av BlomSTREET gatebilder. Nasjonale skilt biblioteker kan legges inn som en del av prosessen. Erfaringer fra gjennomførte prosjekter viser at den automatiske prosessen klarer å registrere over 90% av alle trafikkskilt.
Typiske utfordringer er tett vegetasjon og andre hindringer som gjør at bildene ikke klarer å fange inn nok detaljer for skilter. Imidlertid bedrer manuell editering resultatene.
Et standard trafikkregistreringsprosjekt inkluderer innhenting av koordinatorer (x,y,z) og orientering av skilt, standard avvik, skilt type og skiltets tekst.
En ekstra fordel med BlomSTREET gatebilder, i tillegg til skiltregistrering og tilstandsanalyse av veier, er at bildene kan brukes til mange andre formål. Dette er bl.a. forbedret kundeservice, byplanlegging, 3D modeller etc.For mere informasjon, vennligst kontakt:
Dag Solberg – mobil 97 17 33 36 – dag.solberg@blomasa.com
Esben Fiane – mobil 97 98 85 54 – esben.fiane@blomasa.com
Det er også mulig å kontakte Jari Marjeta direkte med en mail:
Suomen Kuntotekniikka Oy, Jari Marjeta, jari.marjeta@kuntotekniikka.fi

 


Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com