BlomOblique bidrar til effektiv saksbehandling i kommuner

Blom har levert skråbilder (BlomOblique) siden 2006. Blant Bloms kunder er det ett stort antall kommuner. Kommunene bruker skråbildene i sine daglige gjøremål. Løsningen bidrar til å øke effektiviteten og bedre servicen til kunder og beboere i kommunene. Vi vil gjerne få presentere noen typiske områder hvor kommuner ser store fordeler av å bruke skråbilder med en web basert innsynsløsning fra Blom.

I kommunene er noen av de største brukerne av skråbildeløsningen tekniske avdelinger som plan- og bygg avdelinger. Innenfor denne type saksbehandling, gir bruk av skråbilder store muligheter for å kunne redusere fysiske inspeksjoner, og kunne foreta målinger og kontroller fra kontorpulten. Dette frigjør tid til mange andre oppgaver.

Skråbilder brukes i stadig større grad også som en del av 3D modeller. Dette gjøres ved å gjenbruke fasadene fra skråbildene i 3D bygningsmodellene. Det gjør at 3D modellen blir mer fotorealistisk. Dette bidrar til å øke kvaliteten på 3D modellene. Generelt ser vi at bruk og etterspørsel etter 3D modeller i byplanlegging øker. Kunder og brukere ønsker å kunne visualisere hvordan prosjektet blir i en «virtuell» verden. Skråbilder bidrar til å kunne utvikle enda bedre 3D modeller med høy kvalitet.
 
 

For kommunene gir skråbildene mange fordeler i tillegg til å kunne redusere fysiske inspeksjoner og gjøre kontroller fra kontoret. Dette gjelder bl.a:
  • Henvendelser om byggetillatelser. Saksbehandlerne kan umiddelbart gjøre en første sjekk gjennom bruk av skråbilder.

  • Individuelle besøk. Fysiske besøk tar tid og opptar dyrbar tid. Dette gjelder for mange kommunale avdelinger. Ved raskt å kunne gå inn i skråbilder kan saksbehandler raskt og effektivt gjøre en første sjekk.
Det er svært enkelt for en kommune å komme i gang og få fordeler ved å bruke skråbilder fra Blom. Blom har en egen web basert innsynsløsning, BlomWeb viewer. Her trenger man bare en enkel login fra sin PC. Det er svært enkelt å koble seg opp. Her vil man kunne utføre arbeidsoppgavene i web viewer og deretter eksportere dataene til f.eks. egen GIS. Det er videre tilrettelagt integrasjoner mot ulike GIS verktøy. Dataene kan enten lagres hos Blom eller på egen server. Ved lagring lokalt tilbyr Blom egen lokal innsynsløsning, BlomDESKTOP.

 

Blom arbeider mye med utvikling av nye og forbedrede 3D modeller. Dette skjer i nært samarbeide med kunder, men også som utviklingsarbeide innen Blom Gruppen. BlomOblique (skråbilder) er sammen med laser skanning en meget viktig og integrert del for å kunne videreutvikle bedre 3D modeller.
Vi har gjennom 2014 sett ett økende antall prosjekter og forespørsler for 3D. Tiden er derfor moden for å bestille nye skråbilder for 2015 sesongen, enten man er eksisterende eller ny kunde.
Ønsker man en kort presentasjon av våre skråbilder og web baserte innsynsløsning, stiller vi gjerne opp til et uforpliktende møte.

Ta kontakt med en av oss nedenfor.
Esben Fiane – mobil 97 98 85 54 – esben.fiane@blomasa.com
Dag Solberg – mobil 97 17 33 36 – dag.solberg@blomasa.com
 


Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com