Uppsala kommune kartlegger park og elveløp ved bruk av BlomSTREET

Uppsala bruker Bloms tjeneste for profesjonelle gatebilder, BlomSTREET på flere bruksområder innen kommunen. Byen annonserte nylig bruk av BlomSTREET for to nye spesial prosjekter hvor teknologien er tatt i bruk. Både Stadsträdgården Park og elven Fyrisån ble dokumentert gjennom bruk av BlomSTREET bilder.

Bruk av BlomSTREET for dokumentering av Stadsträdgården Park
Gjennom sommeren har den kjente parken I Uppsala, Stadsträdgården, feiret sitt 150 års jubileum siden åpningen i 1864. Parken er Uppsalas hovedpark og benyttes til tur og rekreasjonsområde for hele byen. Parken er beplantet med nydelige blomsterbed, gressplener, statuer og fredelige gangveier.
Parken er I forbindelse med jubileet oppgradert og satt i praktfull stand. Uppsala kommune ønsket å få dokumentert og fotografert parken med panorama bilder som en del av feiringen.
 

BlomSTREET bilen hentet inn bilder over hele parken gjennom å kjøre på alle gangveiene i parken. Hele parken er nå dokumentert for all fremtid. Dataene kan også brukes for analyse av ulike tresorter samt annen dokumentasjon som bygninger og andre objekter.

Bilen som ble brukt hadde bare en bredde på 1.7 meter. Dette muliggjorde at man kom til alle plasser, både gangfelt og sykkelfelt. Dette er en veldig effektiv måte å hente inn denne type data på.


BlomSTREET ble brukt til å dokumentere elven Fyrisån i Uppsala
Uppsala kommune brukte BlomSTREET til å dokumentere elven Fyrisån som renner gjennom hele byen, både elvekanter, bebyggelse samt elvebunn. Det ble besluttet å sette ett mobilt BlomSTREET system på ett båttak sammen med en laser skanner. Dette muliggjorde simultan innhenting av både bilde og laser data.Prosjektet omfattet dokumentering av hele 19 km av elveløpet og dekket begge sider av elven, i tillegg til bygninger, broer and andre konstruksjoner. I likhet med BlomSTREET løsningen på land, er kommunen nå også i stand til å foreta målinger i bildene, importere ulike egne data (vektor data), produsere en tilstandsrapport etc.

 

Dette er ikke første gang Blom setter ett mobilt kamera på en båt. Blom har tidligere hentet inn data ved bruk av båt og dokumentert både havner og sjøsider.
Både kommuner og havner ser stor nytte i å få dokumentert elvebredder, kaianlegg, sjøsider etc. for å gjøre inspeksjon og objekt registrering raskt og effektivt, i tillegg er det svært sikkert.

 
Blom Product Brochures | Blom Case Studies | YouTube

Follow Blom_Group on Twitter

BLOM, Drammensveien 165, 0277 Oslo, Norway
Tel: 47 23 25 45 00
info.no@blomasa.com